Klagesager - et kernearbejdsområde
Et af DNs kerneområder er arbejdet med klagesager. Ordet klagesager lyder umiddelbart negativt, men det er faktisk i arbejdet med disse, at vi fungerer som naturens advokat i forhold til den måde lovgivningen administreres på.

Klagesagerne involverer altid mennesker og økonomi. Derfor bruger DN sin indflydelse med omtanke. På landsplan gennemser vi rundt regnet 15.000 sager om året.
Af dem klager vi over et par hundrede, og omkring halvdelen af dem bliver afgjort til fordel for naturen og miljøet.

Vi klager altså kun over ganske få sager, men har til gengæld en høj succesrate.

Nedenstående viser vi nogle af de sager, DN Slagelse har rejst.

NATURENS ADVOKAT
Folketinget vedtager landets love og forskellige myndigheder bl.a. kommunerne administrerer lovene.

Danmarks Naturfredningsforening har indsigelsesret til mange af myndighedernes afgørelser.

På den måde fungerer vi som naturens advokat i forhold til den måde, som Folketingets lovgivning bliver administreret på.