Fredningens formål er:
Fredningsområdet skal bevares i dets nuværende tilstand, medmindre en tilstandsændring er tilladt i de følgende bestemmelser eller tillades ved en dispensation efter § 7.
Du kan læse mere om fredningen HER.