Medlemmerne af DN Slagelses bestyrelse lægger en frivillig indsats i det lokale foreningsarbejde, fordi vi holder af den natur, som kommunen er så rig på.

Afdelingens centrale opgave i forbindelse med regionale og kommunale planlægningsprocesser er at overvåge bevarelsen og beskyttelsen af vores naturressourcer og fredede områder.
Vi vil også benytte os af vores klagerettigheder i forbindelse med kommunale dispensationer, når lovmæssige beskyttelseslinier eller fredede områder krænkes på en urimelig måde.

 

Men vi vil også gerne dele vores begejstring over naturen i Slagelse Kommune med alle andre.
Der er masser af dejlig natur i den nye Slagelse Kommune, og de fleste borgere bor tæt på store naturoplevelser. Den findes på den lange kyststrækning ved Storebælt, norene og fjordene, øerne, de store og små skove og det åbne land.

Den nye kommune har i dåbsgave fået indflydelse på nogle af Danmarks største beskyttede naturarealer!
Internationalt set vil Slagelse fremover være en betydningsfuld naturlokalitet i Danmark, et sted man vil lægge mærke til, et sted, hvor beslutninger, der påvirker miljøet, vil have betydning langt ud over kommunens egne grænser!