De fem største fredninger i Slagelse Kommune.

Mindre fredninger i Kommunen

Møllebakken, fredet 1931
Kolds Stubbe, fredet 1938
Borgbjerg Banke, fredet 1941
Bevoksning på Agersø, fredet 1947
Snede skov på Agersø, fredet 1947
De gamle ege på Egholm, fredet 1947
Kanehøj, fredet 1963
Kanehøj Vindmølle, fredet 1963
Sct. Hans Kilde i Ørslev, fredet 1972

Fredninger i Danmark.
DN har beskrevet alle fredede naturområder i Danmark - der er ca. 3500 områder.
Vi har herved fået et redskab til oplevelser i de skønneste områder af den danske natur.
Klik ind på hjemmesiden http://www.fredninger.dk og se beskrivelser af Danmarks ca 3500 fredninger.